<rp id="mbvcy"><optgroup id="mbvcy"></optgroup></rp>
  <rt id="mbvcy"></rt>
  <rt id="mbvcy"><menu id="mbvcy"><option id="mbvcy"></option></menu></rt>
 • <rp id="mbvcy"><optgroup id="mbvcy"></optgroup></rp>

 • 我要快點長大

  小學生日記145字
  作者:鄧嘉寶
 •  
 •  
 •  
 • yào
 • kuài
 • kuài
 • zhǎng
 •  我要快快地長大
 •  
 • dèng
 • jiā
 • bǎo
 • 鄧嘉寶
 •  
 •       
 • yuè
 •       
 •  
 • xīng
 •  
 • tiān
 • jīng
 • 1116日 星期日 天氣睛
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • guò
 • de
 • shí
 • hòu
 • yào
 • guò
 •  
 •  今天過馬路的時候我要自己過,媽媽
 • duì
 • shuō
 •  
 • děng
 • zhǎng
 • le
 • zài
 • rén
 • guò
 •  
 •  
 • 對我說“等你長大了再一個人過馬路”。
 • zhēn
 • xiǎng
 • zhǎng
 • ya
 •  
 • yīn
 • wéi
 • zhǎng
 • le
 • jiù
 • 我真想長大呀!因為長大了我就可以自己
 • guò
 •  
 • dié
 • bèi
 •  
 • shàng
 • xué
 •  
 • de
 • 過馬路、自己疊被子、自己上學,自己的
 • shì
 • qíng
 • zuò
 •  
 • ràng
 • bāng
 •  
 • kěn
 • ?
 • hěn
 • 事情自己做,不讓媽媽幫我,媽媽肯定很
 • gāo
 • xìng
 •  
 • zhēn
 • xiǎng
 • kuài
 • kuài
 • zhǎng
 • 高興。我真想快快地長大
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
   
  無注音版:
   
   
   我要快快地長大
   鄧嘉寶
   11月16日 星期日 天氣睛
    今天過馬路的時候我要自己過,媽媽對我說“等你長大了再一個人過馬路”。我真想長大呀!因為長大了我就可以自己過馬路、自己疊被子、自己上學,自己的事情自己做,不讓媽媽幫我,媽媽肯定很高興。我真想快快地長大
   
   
   
   
   
   
   

   不想長大

   小學生日記536字
   作者:smhuyan
  •                         
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  •  
  • yīn
  • yǒu
  •  
  •  
  • 2009-4-2 星期五 陰有雨 
  •  
  •  
  • xiǎng
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  不想長大 
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   不想長大

   小學生日記347字
   作者:洛漁
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •       
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • nián
  • guò
  • jiē
  • dōu
  • huì
  • hěn
  • kāi
  •   2 08  每年過節我都會很開
  • xīn
  •  
  • yòu
  • shì
  • guò
  • le
  • nián
  • le
  •  
  • xiǎng
  • zhe
  • yòu
  •  
  • lǎo
  •  
  • le
  • 心,又是過了一年了,想著我又‘老’了
  • suì
  •  
  • dàn
  • shì
  • yòu
  • zhǎng
  • le
  • suì
  •  
  • mán
  • kāi
  • xīn
  • de
  •  
  • suī
  • 一歲,但是我又長了一歲,蠻開心的,雖
  • 閱讀全文

   我長大了

   小學生日記317字
   作者:田格
  •  
  •  
  •  
  • zhǎng
  • le
  •  我長大了
  •  
  • shǎn
  • tóng
  • guān
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  
  • sān
  • bān
  •  
  • tián
  • 陜西潼關中心小學三、三班 田格
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • zǎo
  •  
  • qián
  • lǎo
  • shì
  •  今天,我和媽媽去洗澡,以前老是媽
  • 閱讀全文

   我不想長大

   小學生日記142字
   作者:李玉潔
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •    
  • yuè
  •    
  •  
  • xīng
  •  
  • yīn
  •  
  •  
  •   200925日 星期四 陰 
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  •  
  • men
  • xiǎng
  • zhī
  • dào
  • wéi
  • shí
  • me
  • xiǎng
  •  小朋友,你們想知道我為什么不想
  • zhǎng
  • ma
  •  
  • yīn
  • wéi
  • zhǎng
  • jiù
  • yào
  • zuò
  • hěn
  • duō
  • shì
  • qíng
  •  
  • 長大嗎?因為長大就要做很多事情。比如
  • 閱讀全文

   小苗長大

   小學生日記131字
   作者:姜濤
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • miáo
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  小苗長大 
  •  
  •  
  •  
  • zuò
  • zhě
  •  
  • jiāng
  • tāo
  •  
  •  
  •  作者 姜濤 
  • 閱讀全文

   我也長大了

   小學生日記230字
   作者:秦皇島開…
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •    
  •  
  •  
  • zhǎng
  • le
  •  
  •  
  •    1 2 我也長大了 
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •    
  • yuè
  •    
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  •  
  •  
  •  200875日 星期六 雨 
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • xià
  • tíng
  •  
  • 今天早上,雨下個不停。爸爸把我和媽
  • 閱讀全文

   我長大要做名醫生

   小學生日記190字
   作者:朱雨萌
  •  
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •       
  • yuè
  •       
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • qíng
  •  20081018日 星期六 晴
  •  
  •  
  • zhǎng
  • hòu
  • yào
  • zuò
  • míng
  • yōu
  • xiù
  • de
  • shēng
  • yào
  • wéi
  • xiē
  •  長大后我要做名優秀的醫生要為那些
  • duì
  • shēng
  • mìng
  • jué
  • wàng
  • de
  • rén
  • cóng
  • bìng
  • zhōng
  • jiě
  • tuō
  • chū
  • lái
  • guǎn
  • suì
  • 對生命絕望的人從病魔中解脫出來不管歲
  • 閱讀全文

   好好學習長大回報社會!

   小學生日記146字
   作者:韓澤
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • shòu
  •  
  •   感受 
  •  
  • 
  •  
  • zǎo
  • chén
  • chuáng
  •  
  • zhàn
  • zài
  • yáng
  • tái
  • shàng
  • kàn
  • dào
  • wài
  • miàn
  • xià
  • zhe
  • 早晨起床,我站在陽臺上看到外面下著
  • 閱讀全文

   我要快點長大

   小學生日記145字
   作者:鄧嘉寶
  •  
  •  
  •  
  • yào
  • kuài
  • kuài
  • zhǎng
  •  我要快快地長大
  •  
  • dèng
  • jiā
  • bǎo
  • 鄧嘉寶
  •  
  •       
  • yuè
  •       
  •  
  • xīng
  •  
  • tiān
  • jīng
  • 1116日 星期日 天氣睛
  • 閱讀全文

   懶獅子長大以后(續寫課文)

   小學生日記191字
   作者:任天騏
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lǎn
  • shī
  • tīng
  • le
  • de
  • huà
  • hěn
  • zài
  •   懶獅子聽了媽媽的話很不在乎
  • zǒu
  • le
  •  
  • 地走了。
  •  
  •  
  •  
  • lǎn
  • shī
  • zhǎng
  • le
  •  
  • yào
  • rén
  • chū
  • zhuō
  •  懶獅子長大了,要一個人出去捕捉
  • 閱讀全文

   我長大了

   一年級日記:我長大了
   日記字數:119
   作者:張健坤
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •    
  • yuè
  •    
  •  
  • xīng
  • èr
  •  
  • duō
  • yún
  • zhuǎn
  • léi
  • zhèn
  •  
  •  201083日 星期二 多云轉雷陣雨 
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  • gēn
  • dào
  • xué
  • xiào
  • zhí
  • bān
  •  
  •  今天下午我跟爸爸到學校值班。媽媽
  • 閱讀全文
  了赢家彩票 www.lnujy.com:老河口市| www.bdshe88.com:罗城| www.zumbafarnorthcoast.com:景宁| www.letsbecomefit.com:齐河县| www.zjxklpme.com:浦城县| www.ah-zszs.com:大洼县| www.hatukafitness.com:天镇县| www.hg74678.com:佛冈县| www.alexandralipkova.com:宁南县| www.mikepetch.com:瑞昌市| www.cfzqq.com:定日县| www.zdrowienatalerzu.com:长岛县| www.erausquyn.com:故城县| www.web24studios.com:瑞昌市| www.anonyourvoice.com:曲水县| www.howsvps.com:太白县| www.51tianxiu.com:阿勒泰市| www.sharebd.net:沧源| www.xianguoss.com:隆化县| www.rcsellshomes.com:万载县| www.cm966.com:上高县| www.uclubct.com:淮北市| www.seatbunol.com:张家港市| www.suncity233.com:临邑县| www.jiescience.com:慈溪市| www.jordanshoes-sky.com:徐州市| www.mbkty.cn:丹凤县| www.mzansi24.com:寻乌县| www.feastbookstore.com:清苑县| www.cellenergize.com:武鸣县| www.anhuitiehua.com:林口县| www.junchidt.com:象州县| www.chasyostsculpture.com:大丰市| www.exteni.com:广昌县| www.yourwebside.com:贵定县| www.rzbangrong.com:昆山市| www.continue1.com:南川市| www.creantik.com:普兰县| www.onlinesocialnetworkingsite.com:新蔡县| www.wxjtjd.com:巨野县| www.brianpuspos.com:嘉鱼县| www.weifangbt.com:湘潭市| www.lujiahuanbao.com:郴州市| www.monobin.com:鄂尔多斯市| www.cloud-place.com:鹤壁市| www.biganimaimovies.com:蒙阴县| www.npathfinder.com:司法| www.purefitnessoc.com:宁乡县| www.maxxsaccessoires.com:阿拉善盟| www.balchdercymru.com:青铜峡市| www.aggressive-lawyers.com:辰溪县| www.andrewcambron.com:高尔夫| www.fnp-co.com:扶余县| www.lakelinen.com:盐源县| www.santiagopalacios.com:南京市| www.bjkxxsh.com:忻城县| www.daxingxiyiji.com:大荔县| www.hg67456.com:罗城| www.jpgdu.com:左贡县| www.santogiuseppe.com:徐州市| www.therasmusfc.com:永新县| www.fo-sante.com:长岭县| www.foxconn371.com:东辽县| www.sdwlcc.com:通化县| www.chenabtimes.net:丹东市| www.mark500.com:乳源| www.kljlw.cn:淄博市| www.szjiruicctv.com:资兴市| www.xinya-painting.com:南平市| www.wagescout.com:迁西县| www.maskanshomal.com:吴桥县| www.scrusquash.com:莎车县| www.ciclismonoel.com:宜春市| www.cfpnw.cn:慈利县| www.katibiphotography.com:杨浦区| www.biberhapisatinal.com:兴城市| www.kjyzw.cn:辽阳市| www.multihullsbyus.com:周口市| www.tudakozoonline.com:民丰县| www.475375.com:临安市| www.xirunjiaoyu.com:雷州市| www.fjfgg.com:六安市| www.gratefulsparrow.com:新民市| www.tendainfo.com:友谊县|