<rp id="mbvcy"><optgroup id="mbvcy"></optgroup></rp>
  <rt id="mbvcy"></rt>
  <rt id="mbvcy"><menu id="mbvcy"><option id="mbvcy"></option></menu></rt>
 • <rp id="mbvcy"><optgroup id="mbvcy"></optgroup></rp>

 • 美麗的噴泉

  小學生日記281字
  作者:楊一帆
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • fàn
 • diàn
 • chī
 • fàn
 •   今天我和爸爸媽媽去飯店吃飯
 •  
 • dào
 • le
 • fàn
 • diàn
 • mén
 • kǒu
 • jiù
 • kàn
 • dào
 • le
 • pēn
 • quán
 •  
 • pēn
 • quán
 • pēn
 • ,到了飯店門口我就看到了噴泉,噴泉噴
 • chū
 • le
 • jié
 • bái
 • de
 • shuǐ
 •  
 • chū
 • le
 • huá
 • huá
 • de
 • liú
 • shuǐ
 • shēng
 •    
 • yòu
 • pái
 • 出了潔白的水。發出了嘩嘩的流水聲/幼排
 •  
 • tuō
 • jiá
 •  
 •  
 • i
 •  
 •  
 • hùn
 • duì
 •  
 • qiào
 • pín
 • 縟?拖袷⒖?睦嘶ǎ??諢隊?頤撬頻模
 •  
 • mèng
 • dān
 • hái
 • ào
 • mào
 •  
 •  
 •  
 • xuǎn
 •  
 •  
 • ?孟裨謁擔骸澳愫冒。⌒∨笥選!斃〉吶
 •  
 • fēi
 • sǔn
 • chuī
 • nǎi
 •  
 • qīn
 •  
 • sǒng
 •  
 •  
 • fǎn
 •  
 • huì
 •  
 • chǔ
 • 縟?緋隼吹乃?親×慫??返娜?恚?褚
 • huán
 • bèi
 • gāi
 • jiān
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • fěi
 • pín
 •  
 • biǎo
 • guà
 • 桓鐾該韉哪ぴ詒;に??匪頻摹O旅婊褂
 • háng
 • jiē
 • nán
 •  
 • liáo
 • bèi
 •  
 • xiè
 • lán
 •  
 •  
 •  
 • zhuī
 •  
 • 行磯嗟男〗鷯悖?瀉斕摹⒒ǖ摹?椎摹?
 •  
 •  
 • hūn
 •  
 • wèi
 • cóng
 • wěn
 •  
 •  
 • huáng
 • hán
 • zhèng
 •  
 •  
 • qiáo
 • ?∮閽謁?鎘衛從穩ィ?乙簧焓鄭?∮憔
 • tuì
 •  
 •  
 • shuǎ
 •  
 • mèng
 • yǎo
 • xiōng
 •  
 • lóng
 •  
 •  
 • è
 • nán
 •  
 • pán
 • shàn
 • 蛻⒖?耍?孟窈芎ε隆P∮愕難劬Υ蟠蟮
 •  
 • shí
 • dòng
 • sǔn
 • chuō
 • shuǎ
 •  
 • ǒu
 • méi
 •  
 • lóng
 •  
 •  
 • bāo
 • huī
 • 模?涂炻凍隼戳耍?醋藕煤ε隆K?煲徽
 • pāng
 • huǎn
 •  
 • mèng
 • gòu
 •  
 •  
 • nán
 •  
 • é
 • shuò
 • qiào
 • dǎo
 • ā
 •    
 • yòu
 • 乓緩系模?孟裨詬??男』鋨槊撬禱啊/
 • tún
 • jun4
 • sōu
 • huán
 • yín
 • bāo
 • chāng
 • qián
 •  
 •  
 • ěr
 •  
 • 啪屯魯雋艘桓齦齙吶菖蕁K?邇宓摹⒗獨
 • dōu
 •  
 • hùn
 •  
 •  
 • rán
 • nǐng
 • 兜模?諢┗┑牧髯擰
 •  
 •  
 •  
 • pēn
 • quán
 • zhēn
 • měi
 • ya
 •  
 • huān
 • měi
 • de
 • pēn
 • quán
 •  
 •  噴泉真美呀!我喜歡美麗的噴泉!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   
   
   
   今天我和爸爸媽媽去飯店吃飯,到了飯店門口我就看到了噴泉,噴泉噴出了潔白的水。發出了嘩嘩的流水聲/幼排縟?拖袷⒖?睦嘶ǎ??諢隊?頤撬頻模?孟裨謁擔骸澳愫冒。⌒∨笥選!斃〉吶縟?緋隼吹乃?親×慫??返娜?恚?褚桓鐾該韉哪ぴ詒;に??匪頻摹O旅婊褂行磯嗟男〗鷯悖?瀉斕摹⒒ǖ摹?椎摹??∮閽謁?鎘衛從穩ィ?乙簧焓鄭?∮憔蛻⒖?耍?孟窈芎ε隆P∮愕難劬Υ蟠蟮模?涂炻凍隼戳耍?醋藕煤ε隆K?煲徽乓緩系模?孟裨詬??男』鋨槊撬禱啊/幼啪屯魯雋艘桓齦齙吶菖蕁K?邇宓摹⒗獨兜模?諢┗┑牧髯擰
   
   噴泉真美呀!我喜歡美麗的噴泉!
   
   
   
   
   
   
   
    

   美麗的下合灣

   小學生日記589字
   作者:月野初曦
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • wān
  • shì
  • ěr
  • hǎi
  • bīn
  •     下合灣是洱海湖濱一
  • càn
  • làn
  • de
  • míng
  • zhū
  •  
  • wèi
  • ěr
  • hǎi
  • dōng
  • nán
  • miàn
  •  
  • miàn
  • huán
  • 顆燦爛的明珠,位于洱海東南面,四面環
  • shān
  •  
  • liǔ
  • shù
  • zhòng
  • duō
  •  
  • shuì
  • lián
  • chéng
  • piàn
  •  
  • huán
  • jìng
  • yōu
  • měi
  •  
  •  
  • 山,柳樹眾多,睡蓮成片,環境優美。 
  • 閱讀全文

   美麗的幻想

   小學生日記194字
   作者:知識無盡
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  •             
  •  
  •    
  •  
  •     今天是2010 3 
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  • lái
  •  
  • kāi
  • chuāng
  •  
  • wài
  • yáng
  •  今天早上一起來,打開窗,屋外陽
  • guāng
  • míng
  • mèi
  •  
  • qiān
  • wàn
  • jīn
  • zhào
  • shè
  • jìn
  • lái
  •  
  •  
  • ā
  •  
  • jīn
  • 光明媚。千萬絲金屢照射進來。“啊!今
  • 閱讀全文

   美麗的鴿子

   小學生日記647字
   作者:廖仁杰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • de
  •  
  •  
  •    美麗的鴿子 
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •    
  • yuè
  •    
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  • tiān
  • duō
  • yún
  •  
  •  
  •  200989日 星期日 天氣多云 
  •  
  •  
  • xiàng
  • zhēng
  • zhe
  • píng
  •  
  • xiàng
  • zhēng
  • zhe
  • měi
  • hǎo
  •  
  • měi
  • dāng
  •  鴿子象征著和平,象征著美好。每當
  • 閱讀全文

   自信點,自己將會是最美麗的天使。

   小學生日記382字
   作者:凌雨菡
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qíng
  • ruǐ
  • xīn
  • shì
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •  
  • qíng
  • ruǐ
  • xīn
  •  
  •   我和晴蕊欣是好朋友,晴蕊欣,
  • zhè
  • bèi
  • tóng
  • xué
  • chēng
  • wéi
  • guài
  • guài
  • chǒu
  • shǎo
  • de
  •  
  • jīng
  • cháng
  • bèi
  • 這個被同學稱為怪怪丑少女的她,經常被
  • xiē
  • piāo
  • liàng
  • de
  • shēng
  • cháo
  • xiào
  •  
  • méi
  • duō
  • shǎo
  • rén
  • yuàn
  • 一些比她漂亮的女生嘲笑。也沒多少人愿
  • 閱讀全文

   美麗的秋天

   小學生日記364字
   作者:劉旭
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  • le
  •  
  • tiān
  • kāi
  • shǐ
  • jiàn
  • jiàn
  • de
  • biàn
  • lěng
  •   秋天到了,天氣開始漸漸的變冷
  • le
  •  
  • shù
  • shàng
  • de
  • màn
  • màn
  • de
  • huáng
  • le
  •  
  • kōng
  • zhōng
  • de
  • 了,樹上的葉子慢慢的發黃了,空中的大
  • yàn
  • gāo
  • gāo
  • xìng
  • xìng
  • de
  • fēi
  • dào
  • nán
  • fāng
  • guò
  • dōng
  • le
  •  
  • mǎn
  • shān
  • biàn
  • 雁高高興興的飛到南方過冬了。滿山遍野
  • 閱讀全文

   美麗的九壩村

   小學生日記277字
   作者:徐騁
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • men
  • quán
  • jiā
  • rén
  • jué
  • ?
  • dào
  • jiǔ
  • cūn
  • kàn
  •   今天我們全家人決定到九壩村看
  • wàng
  • jiù
  • gōng
  • 望舅公
  •  
  •  
  • shàng
  • le
  • men
  • zuò
  • zài
  • chē
  • shàng
  • guān
  • kàn
  • chuāng
  • wài
  • de
  • měi
  • jǐng
  •  上路了我們坐在車上觀看窗外的美景
  • 閱讀全文

   美麗的地方

   小學生日記310字
   作者:張佳慧
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  •  
  •  
  • nǎi
  •     五月一日, 我去奶
  • nǎi
  • jiā
  • le
  •  
  • hěn
  • měi
  •  
  • yǒu
  • xiǎo
  • dòng
  •  
  • yǒu
  • zhí
  •  
  • 奶家了。那里很美,有小動物,有植物。
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   看噴泉

   小學生日記271字
   作者:史天一
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •       
  • yuè
  •    
  •  
  • xīng
  •  
  • qíng
  •   2009105日 星期一 晴
  •  
  •  
  •  
  • kàn
  • pēn
  • quán
  •  看噴泉
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zhōng
  • lóu
  • guǎng
  • chǎng
  •  今天我和爸爸媽媽一起去鐘樓廣場
  • 閱讀全文

   美麗的朱頂紅

   小學生日記660字
   作者:劉超越
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • guān
  • chá
  •  
  •   觀察日記一)
  •  
  •  
  • jiā
  • yǒu
  • pén
  • zhū
  • dǐng
  • hóng
  •  
  • zhū
  • dǐng
  • hóng
  • de
  •  我家有一盆朱頂紅,朱頂紅的葉子碧
  • de
  •  
  • gòng
  • yǒu
  • liù
  • piàn
  •  
  • liù
  • piàn
  • fèn
  • kāi
  • liǎng
  • 綠碧綠的,共有六片。六片葉子分開兩組
  • 閱讀全文

   美麗的公園

   小學生日記305字
   作者:趙巖竺
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • de
  • gōng
  • yuán
  •   美麗的公園
  •  
  •             
  • nián
  •    
  • yuè
  •       
  •  
  • xīng
  •  
  • qíng
  • 2008215日 星期五 晴
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • tóng
  • xué
  • dào
  • gōng
  • yuán
  • kàn
  • jǐng
  •  
  •  今天,我和同學一起到公園看景。
  • 閱讀全文

   美麗的延安

   小學生日記221字
   作者:程雨薇
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • yán
  • ān
  •  
  • fēng
  • jǐng
  • yōu
  • měi
  •   我的家鄉在延安,那里風景優美
  • yǒu
  • duō
  • míng
  • shèng
  •  
  • 有許多名勝古跡。
  •  
  •  
  • yán
  • ān
  • yǒu
  • bǎo
  • shān
  •  
  • qīng
  • liáng
  • shān
  •  
  • fèng
  • huáng
  • shān
  •  
  • yáng
  •  延安有寶塔山、清涼山、鳳凰山、楊
  • 閱讀全文

   美麗的音樂噴泉

   小學生日記286字
   作者:宋建宇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •    
  • yuè
  •       
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • tiān
  • qíng
  •  
  •   2009228日 星期六 天氣晴 
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • de
  • yīn
  • pēn
  • quán
  •  
  •  
  •  美麗的音樂噴泉 
  • 閱讀全文

   美麗的呼和浩特

   小學生日記316字
   作者:dongxc
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • de
  •   美麗的呼和
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • měi
  • de
  • fāng
  •  
  • yǒu
  • shù
  • qīng
  • de
  •  呼和是個美麗的地方,有數不清的
  • shāng
  • diàn
  • shù
  • qīng
  • de
  • shù
  •  
  • 商店和數不清的樹。
  • 閱讀全文

   美麗的春天

   小學生日記234字
   作者:楊略韜
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • dài
  •   來 源   今天,爺爺帶
  • lǎo
  • jiā
  • zuò
  •  
  • 我去老家做客。
  •  
  •  
  • dào
  • le
  • lǎo
  • jiā
  •  
  • pǎo
  • dào
  • hòu
  • shān
  • shàng
  •  
  • xiàn
  •  到了老家,我立馬跑到后山上,發現
  • 閱讀全文

   美麗的昌江廣場

   小學生日記346字
   作者:qmy0002
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • zài
  • jǐng
  • zhèn
  •  
  • yǒu
  • zuò
  •   我的家在景德鎮,那里有一座
  • zuì
  • zuì
  • měi
  • de
  • xiū
  • xián
  • guǎng
  • chǎng
  •  
  • jiào
  • chāng
  • jiāng
  • guǎng
  • chǎng
  •  
  • 最大最美麗的休閑廣場,叫昌江廣場。
  •  
  •  
  •  
  • lái
  • dào
  • guǎng
  • chǎng
  •  
  • shǒu
  • xiān
  • yìng
  • yǎn
  • lián
  • de
  • shì
  •  
  • jiǔ
  •  來到廣場,首先映入眼簾的是“九
  • 閱讀全文

   美麗的天鵝灣

   小學生日記390字
   作者:王亨利
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • é
  • wān
  • shì
  • jiàn
  • guò
  • de
  • zhōng
  •   x  天鵝灣是我見過的中
  • móu
  • xiàn
  • de
  •  
  • shì
  • zhōng
  • móu
  • xiàn
  • zuì
  • de
  • 牟縣的一個湖泊,也是中牟縣最大的一個
  •  
  • shì
  • zhōng
  • móu
  • xiàn
  • zuì
  • měi
  • de
  • fāng
  •  
  • fēng
  • 湖泊,也是中牟縣最美麗的地方。那里風
  • 閱讀全文

   美麗的雪景

   小學生日記419字
   作者:馬小飛兒
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • de
  • xuě
  • jǐng
  •   Q  美麗的雪景
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • de
  • jiù
  • shì
  • dōng
  • tiān
  •  
  • yīn
  • wéi
  • dōng
  • tiān
  • yǒu
  •  我最喜歡的就是冬天,因為冬天有我
  • zuì
  • huān
  • de
  • xuě
  •  
  •  
  •  
  • 最喜歡的大雪! 
  • 閱讀全文

   美麗的校園

   小學生日記239字
   作者:俊婕
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xué
  •    
  • xíng
  • fèi
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zōu
  •  
  •   我的學/刑旖蚵沸⊙В??諏?
  • fēn
  • fǎn
  • nǎi
  •  
  • zhì
  • fáng
  • sōng
  •  
  • huài
  • jiào
  •  
  •  
  • chún
  •  
  • 寺酚胩旖蚵返氖?致房凇R壞窖??醇?
  • zhú
  • pài
  • xūn
  • tào
  • pàn
  • níng
  • yuán
  • ér
  • liáo
  • liàn
  • chī
  • zhèng
  •  
  • huàn
  •  
  • 竺派系窨套盼甯黿鴯饃遼戀拇笞鄭?喚?
  • 閱讀全文

   美麗的天鵝灣

   小學生日記390字
   作者:王亨利
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • é
  • wān
  • shì
  • jiàn
  • guò
  • de
  • zhōng
  •   x  天鵝灣是我見過的中
  • móu
  • xiàn
  • de
  •  
  • shì
  • zhōng
  • móu
  • xiàn
  • zuì
  • de
  • 牟縣的一個湖泊,也是中牟縣最大的一個
  •  
  • shì
  • zhōng
  • móu
  • xiàn
  • zuì
  • měi
  • de
  • fāng
  •  
  • fēng
  • 湖泊,也是中牟縣最美麗的地方。那里風
  • 閱讀全文

   美麗的雪景

   小學生日記419字
   作者:馬小飛兒
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • de
  • xuě
  • jǐng
  •   Q  美麗的雪景
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • de
  • jiù
  • shì
  • dōng
  • tiān
  •  
  • yīn
  • wéi
  • dōng
  • tiān
  • yǒu
  •  我最喜歡的就是冬天,因為冬天有我
  • zuì
  • huān
  • de
  • xuě
  •  
  •  
  •  
  • 最喜歡的大雪! 
  • 閱讀全文

   美麗的小狗

   小學生日記219字
   作者:譚藝瀟
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • yǒu
  • fēi
  • cháng
  • piāo
  • liàng
  • de
  • xiǎo
  • gǒu
  •  
  •   我家里有一個非常漂亮的小狗,
  • de
  • táo
  •  
  •  
  • 無比的淘氣。 
  •  
  •  
  • de
  • yǎn
  • jīng
  • jiǒng
  • jiǒng
  • yǒu
  • shén
  •  
  • ěr
  • duǒ
  • hěn
  • líng
  •  
  • shēn
  •  它的眼睛炯炯有神,耳朵很機靈,身
  • 閱讀全文

   快樂的噴泉

   小學生日記351字
   作者:丁子千
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kuài
  • de
  • pēn
  • quán
  •   快樂的噴泉
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  • wáng
  • yuè
  • xué
  • hǎo
  • zuò
  • wén
  • ào
  • shù
  •  今天下午我和王越學好作文和奧數媽
  •  
  • ā
  • shū
  • shū
  • jiù
  • dài
  • men
  • shì
  • mín
  • guǎng
  • chǎng
  • wán
  •  
  • 媽、阿姨和叔叔就帶我們去市民廣場玩。
  • 閱讀全文

   最美麗的伊斯蘭建筑

   小學生日記156字
   作者:戴佳妮
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • yōu
  • měi
  • de
  • lán
  • ?
  • zhù
  •  最優美的伊斯蘭建筑
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • le
  •  
  • de
  • tào
  • bǎi
  •  
  •  今天,我讀了《我的第一套大百科》
  • zhōng
  • de
  • shì
  • jiè
  • zhī
  • zuì
  • bǎi
  •  
  • zhī
  • dào
  • le
  • zuì
  • yōu
  • měi
  • de
  • 中的世界之最大百科。我知道了最優美的
  • 閱讀全文

   美麗的玫瑰花

   小學生日記201字
   作者:戴佳妮
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • de
  • méi
  • guī
  • ?g
  •  美麗的玫瑰花
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • zài
  • gōng
  • yuán
  • kàn
  • jiàn
  • le
  • duō
  • de
  • méi
  • guī
  •  今天,我在公園里看見了許多的玫瑰
  • ?g
  •  
  • xiǎn
  • de
  • wài
  • měi
  •  
  • xiàng
  • hóng
  • liǎn
  • dàn
  • ér
  • de
  • 花,它顯的格外美麗,像一個紅臉蛋兒的
  • 閱讀全文

   早晨最美麗

   小學生日記161字
   作者:張芮銘
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •    
  • yuè
  •    
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • qíng
  •   200927日 星期六 晴
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  • zuì
  • měi
  •  早晨最美麗
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   美麗的噴泉

   小學生日記281字
   作者:楊一帆
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • fàn
  • diàn
  • chī
  • fàn
  •   今天我和爸爸媽媽去飯店吃飯
  •  
  • dào
  • le
  • fàn
  • diàn
  • mén
  • kǒu
  • jiù
  • kàn
  • dào
  • le
  • pēn
  • quán
  •  
  • pēn
  • quán
  • pēn
  • ,到了飯店門口我就看到了噴泉,噴泉噴
  • chū
  • le
  • jié
  • bái
  • de
  • shuǐ
  •  
  • chū
  • le
  • huá
  • huá
  • de
  • liú
  • shuǐ
  • shēng
  •    
  • yòu
  • pái
  • 出了潔白的水。發出了嘩嘩的流水聲/幼排
  • 閱讀全文

   美麗的郁金香

   小學生日記422字
   作者:王一帆wy…
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • de
  • jīn
  • xiāng
  •  
  •  
  •    美麗的郁金香 
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  • shàng
  •  
  • duì
  • shuō
  •  
  •  
  • zhè
  • tiān
  •  星期天上午,爸爸對我說:“這幾天
  • shì
  • jīn
  • xiāng
  • shèng
  • kāi
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • yào
  • men
  • tài
  • wān
  • 是郁金香盛開的時候,要不我們去太子灣
  • 閱讀全文

   美麗的姥姥家

   小學生日記161字
   作者:史佳樂
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • lǎo
  • jiā
  • fēi
  • cháng
  • měi
  •  
  • yuàn
  • yǒu
  •   我姥姥家非常美麗。院子里有
  • xìng
  • shù
  •  
  • píng
  • guǒ
  • shù
  •  
  • hái
  • zhǒng
  • le
  • hóng
  • shì
  •  
  • huáng
  • guā
  •  
  • bái
  • 杏樹、蘋果樹,還種了西紅柿、黃瓜、白
  • cài
  •  
  • qín
  • děng
  • zhǒng
  • shū
  • cài
  •  
  • chū
  • yuàn
  • mén
  •  
  • miàn
  • qīng
  • 菜、胡芹等各種蔬菜。一出院門,四面青
  • 閱讀全文

   美麗的圖畫

   小學生日記159字
   作者:趙嘉懿
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • nǎi
  • nǎi
  • dài
  • zhòng
  • diǎn
  • gāo
  •   今天,爺爺奶奶帶我去重點高
  • zhōng
  • nán
  • biān
  • shù
  • lín
  • wán
  •  
  • 中南邊大樹林里去玩。
  •  
  •  
  •  
  • zǒu
  • jìn
  • háng
  • háng
  •  
  • pái
  • pái
  • de
  • wàng
  •  走進那一行行,一排排的一望無際
  • 閱讀全文
  了赢家彩票 www.sutibao.com:都兰县| www.flamwoodvideo.com:通榆县| www.cp5337.com:河源市| www.mwakazi.com:丰都县| www.mikenatalizio.com:岑巩县| www.bdyjxm.com:开原市| www.crucerocapitalesbalticas.com:泉州市| www.ccshcy.com:疏勒县| www.awov.org:嫩江县| www.qyjmgg.com:仙桃市| www.wisataboyolali.com:乌审旗| www.cp2939.com:阳春市| www.2nbe.com:梁平县| www.busemfm.com:凤山县| www.u-nubaby.com:肃北| www.maison-den-haut.com:乐平市| www.hippotots.com:卢氏县| www.satext.com:沂南县| www.workwithskeleton.com:晴隆县| www.ksbafang.com:工布江达县| www.sparta-gym.com:鄯善县| www.cp1696.com:岗巴县| www.parkerpeter.com:边坝县| www.playing-roulette.net:电白县| www.ems188.com:石城县| www.urbanistablog.com:大关县| www.jeanlucarmand.com:遂平县| www.fanliboke.com:阳原县| www.zybrickmachine.com:和硕县| www.altinfircareklam.com:马关县| www.bestkitchenkniveslist.com:蚌埠市| www.tzdqw.com:通许县| www.np755.com:宜昌市| www.leicestercityjersey.com:闽侯县| www.jsccdt.com:湖口县| www.creativeshoponline.com:波密县| www.qunfengdesign.com:朝阳县| www.bytejs.com:呼和浩特市| www.offerhand.com:简阳市| www.youb555.com:平远县| www.klxjw.cn:莱阳市| www.hjzrw.cn:巨鹿县| www.xmtwzh.com:甘谷县| www.edunestinstitute.com:广宗县| www.zone416.com:安宁市| www.archdown.com:巨野县| www.shophapi.com:文水县| www.bunnykitten.com:奎屯市| www.new-vibrations.com:马尔康县| www.fionarr.com:夏津县| www.kjjdyp.com:通辽市| www.janainaewilliam.com:临夏市| www.kennedypromotions.com:蓝山县| www.americanestatebrokers.com:咸宁市| www.americanestatebrokers.com:万安县| www.hlmqw.cn:临沂市| www.91dudou.com:琼海市| www.cloudify-it.com:永胜县| www.joedonovanpersonaltraining.com:安图县| www.materiel-beaute.com:定远县| www.stoppenmetrokentips.com:泌阳县| www.bihanorantiqha.com:襄城县| www.cp7781.com:阳谷县| www.kidodidoo.com:西丰县| www.carecnn.com:南木林县| www.ereglielitogrencievi.com:都兰县| www.zhouluopiaoliu.com:兴隆县| www.rynhd.com:蓬溪县| www.cccmlogistics.com:宝清县| www.solgintl.com:阳春市| www.z5662.com:察哈| www.mathtuition.org:新兴县| www.3eew.com:中宁县| www.zglynn.com:肥东县| www.anoscampagnes.com:湛江市| www.africanshawlsupplier.com:吴桥县| www.bjrichhome.com:临桂县| www.onlinefloraldesign.org:新晃| www.tanyoo-net.com:策勒县| www.getpoloapp.com:江源县| www.gcyy-120.com:晋中市| www.mississipp.com:通河县| www.yjtqw.cn:瓮安县| www.pikaglass.com:湘潭县|