<rp id="mbvcy"><optgroup id="mbvcy"></optgroup></rp>
  <rt id="mbvcy"></rt>
  <rt id="mbvcy"><menu id="mbvcy"><option id="mbvcy"></option></menu></rt>
 • <rp id="mbvcy"><optgroup id="mbvcy"></optgroup></rp>

 • 珍惜時間2

  小學生日記175字
  作者:緞瑋
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • hái
 • yǒu
 • shí
 • tiān
 • jiù
 • yào
 • kāi
 •     還有十幾天我就要離開
 • jiāo
 • liù
 • nián
 • de
 • xiào
 •  
 • huì
 • tóng
 • xué
 • guò
 • 教育我六年的母校,我會記得與同學度過
 • de
 • měi
 • hǎo
 • shí
 • guāng
 •  
 • huān
 • shēng
 • xiào
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • zài
 • qiú
 • chǎng
 • 的美好時光,和歡聲笑語。同學們在球場
 • shuǎng
 • de
 • yīng
 •  
 • xiào
 • de
 • cǎo
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • de
 • 颯爽的英姿,母校的一草一木,同學們的
 • dòng
 •  
 • lǎo
 • shī
 • de
 • yán
 •  
 • yàn
 • le
 •  
 • 一舉一動,老師的一言一語;燕子去了,
 • yǒu
 • zài
 • lái
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • yáng
 • liǔ
 • le
 •  
 • yǒu
 • zài
 • shēng
 • de
 • shí
 • hòu
 • 有在來的時候;楊柳枯了,有再生的時候
 •  
 • táo
 • ?g
 • xiè
 • le
 •  
 • yǒu
 • zài
 • kāi
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • men
 • de
 • ;桃花謝了,有在開的時候。我們的日子
 • wéi
 • shí
 • me
 • fǎn
 •  
 • 為什么一去不復返。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •    
   
  無注音版:
   
   
   
   
    還有十幾天我就要離開教育我六年的母校,我會記得與同學度過的美好時光,和歡聲笑語。同學們在球場颯爽的英姿,母校的一草一木,同學們的一舉一動,老師的一言一語;燕子去了,有在來的時候;楊柳枯了,有再生的時候;桃花謝了,有在開的時候。我們的日子為什么一去不復返。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

   時間流逝

   小學生日記495字
   作者:葉翼
  •  
  •  
  •                               
  •  
  •  2009-01-11 
  •  
  •  
  •       
  •  
  • xīng
  •  27 星期四
  •  
  •  
  • ā
  •  
  • hǎo
  • jiǔ
  • méi
  • yǒu
  • pèng
  • le
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • ān
  • jìng
  • de
  •  啊,好久沒有碰你了,親愛的安靜的
  • 閱讀全文

   珍惜

   小學生日記1294字
   作者:潘曉天
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • méi
  • yǒu
  • shuí
  • cuò
  • méi
  • yǒu
  • shuí
  • duì
  • yǒu
  • de
  •    愛沒有誰錯沒有誰對有的
  • zhī
  • shì
  • bāo
  • róng
  • jiě
  • zhēn
  • zhèng
  • ài
  • de
  • rén
  • suī
  • rán
  • huì
  • shuō
  • 只是包容和理解真正愛你的人雖然不會說
  • duō
  • ài
  • huà
  • què
  • huì
  • zuò
  • hěn
  • duō
  • ài
  • de
  • shì
  • qíng
  • suī
  • rán
  • méi
  • 許多愛你話卻會做很多愛你的事情雖然沒
  • 閱讀全文

   珍惜時間

   小學生日記162字
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • liù
  • nián
  • de
  • xiǎo
  • xué
  • shēng
  • huó
  • jiù
  •    1 2  六年的小學生活就
  • zhè
  • yàng
  • guò
  • le
  •  
  • guò
  • céng
  • jīng
  • guò
  • shǎo
  • shí
  • jiān
  • 這樣過去了,過去我曾經虛度過不少時間
  •  
  • xiàn
  • zài
  • xiǎng
  • huí
  • guò
  • tóng
  • nián
  • měi
  • hǎo
  • shí
  • guāng
  •  
  • jīng
  • 。現在想回過童年那美好時光,已經不可
  • 閱讀全文

   珍惜時間2

   小學生日記175字
   作者:緞瑋
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hái
  • yǒu
  • shí
  • tiān
  • jiù
  • yào
  • kāi
  •     還有十幾天我就要離開
  • jiāo
  • liù
  • nián
  • de
  • xiào
  •  
  • huì
  • tóng
  • xué
  • guò
  • 教育我六年的母校,我會記得與同學度過
  • de
  • měi
  • hǎo
  • shí
  • guāng
  •  
  • huān
  • shēng
  • xiào
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  • zài
  • qiú
  • chǎng
  • 的美好時光,和歡聲笑語。同學們在球場
  • 閱讀全文

   時間

   小學生日記689字
   作者:趙方正
  •  
  •  
  •    
  • yuè
  •       
  •  
  • xīng
  •  
  • tiān
  • qíng
  •  
  •  
  •  324日 星期一 天氣晴 
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • yǒu
  • měi
  • shù
  •  
  • píng
  • cháng
  • xiàng
  • huān
  • shàng
  • měi
  •  今天,有美術課,平常一向喜歡上美
  • shù
  • de
  • què
  • yǒu
  • xiē
  • shàng
  • měi
  • shù
  •  
  • yīn
  • wéi
  • jīn
  • tiān
  • yào
  • jiāo
  • de
  • 術的我卻有些怕上美術,因為今天要交的
  • 閱讀全文

   我的壞習慣:沒有時間觀念

   小學生日記997字
   作者:曾伊
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  • shì
  •  
  •  
  •   來 源   閱讀提示: 
  •    
  •  
  • hēi
  • fèn
  • wéi
  • céng
  • de
  • yuán
  • shēng
  • tài
  • wén
  •  
  • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
  •  
  •    
  •  
  • ?
  • ?
  • hào
  • miàn
  • wén
  •  
  • shì
  • bèi
  • shān
  • diào
  • de
  • céng
  • yuán
  • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
  • 閱讀全文

   我們的自由時間

   小學生日記291字
   作者:任暢航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • yóu
  • shí
  • jiān
  •  
  •  
  •   我們的自由時間 
  •  
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •    
  • yuè
  •       
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  • qíng
  •  
  •  
  •  2009611日 星期四 晴 
  •  
  •  
  •  
  • gāng
  • xià
  • èr
  • jiē
  •  
  • xià
  •  
  • quán
  • tóng
  • xué
  •  剛下第二節課,一下子,全體同學
  • 閱讀全文

   珍惜生命

   小學生日記229字
   作者:徐子惟
  •  
  •  
  •  
  •                            
  •  
  • xīng
  • èr
  •  
  • yīn
  •  2009-5-12 星期二 陰
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  •  
  •       
  •  
  • wèn
  • ?
  • zhèn
  • zhōu
  • nián
  • de
  •  今天是“12”汶川大地震一周年的日子
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • háng
  • le
  • dào
  • niàn
  • huó
  • dòng
  •  
  • xià
  •       
  • diǎn
  •       
  • fèn
  •  
  • ,我們學校舉行了悼念活動,下午1428分,
  • 閱讀全文

   玩網絡游戲簡直是浪費時間

   五年級日記:玩網絡游戲簡直是浪費時間
   日記字數:174
   作者:刁澄珊
  •  
  •  
  • wán
  • wǎng
  • luò
  • yóu
  • jiǎn
  • zhí
  • shì
  • làng
  • fèi
  • shí
  • jiān
  •  玩網絡游戲簡直是浪費時間
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • dào
  • nián
  • xué
  •  
  • hěn
  • huān
  •  四年級到五年級第一學期,我很喜歡
  • 閱讀全文
  了赢家彩票 www.zjubbs.net:方正县| www.qdxiaoertn.com:宣城市| www.mercadotecniaglobal.com:宜兴市| www.pboworks.com:翁源县| www.rcybgg.com:洛阳市| www.bestkitchenkniveslist.com:洱源县| www.ibcscout.com:天津市| www.r8767.com:西昌市| www.holistichealthtalk.com:平安县| www.freeintimo.com:田阳县| www.friendlyny.com:东乌珠穆沁旗| www.afewbestmen.com:建昌县| www.932316.com:依安县| www.blainebandboosters.org:宁陕县| www.louisgh.com:京山县| www.91guntang.com:砚山县| www.gzdecen.com:永和县| www.kyriakosandkolette.com:彭泽县| www.div3rec-culture.com:临夏县| www.jp-daigo.com:灵武市| www.ksbafang.com:临城县| www.spiritridersmc.org:禄劝| www.stguolvji.com:小金县| www.amzabawki.com:武胜县| www.bp773.com:定日县| www.wxbqf.com:河池市| www.dachodesign.com:横峰县| www.sllgj.com:襄垣县| www.aapkanpur.com:深州市| www.aliciacreative.com:合江县| www.anilius.com:七台河市| www.redmarked.com:敦化市| www.zghnfzw.com:合江县| www.dbxing.com:长岭县| www.bostonwhale.com:察雅县| www.phuengoat.com:太和县| www.yritysportti.com:布拖县| www.n8387.com:灯塔市| www.anhaohk.com:宜春市| www.rgepi.com:丹阳市| www.nkshbd.com:东明县| www.pmdsales.com:勃利县| www.skillupnavi.com:平山县| www.aromatherapy-eucalyptus.com:虎林市| www.exteni.com:大化| www.m8389.com:卢氏县| www.ng335.com:泗阳县| www.qgxystw.com:东乌| www.lplfh.cn:盐津县| www.seasontip.com:钟山县| www.yyyuanyi.com:沧源| www.div3rec-culture.com:万源市| www.amb-eco.com:湾仔区| www.booksrev.com:遵义县| www.trsnspls.com:无极县| www.suqinwood.com:启东市| www.hunantailift.com:临泽县| www.cjbzg.cn:孝义市| www.847602.com:法库县| www.sgiphone.com:枞阳县| www.hazoheng.com:汉川市| www.g9838.com:汉寿县| www.cnshippingk.com:遂溪县| www.azzurroscipioni.com:娄底市| www.maison-den-haut.com:蓝山县| www.bol-usa.com:林西县| www.play-nike.com:商洛市| www.hdbondagesex.com:罗田县| www.pebbapps.com:巴林左旗| www.biganimaimovies.com:深水埗区| www.8dem.com:洞头县| www.70088z.com:崇阳县| www.moretoken.org:囊谦县| www.besthoalawyer.com:肥城市| www.siemensxl.com:新龙县| www.vidyaseminars.com:休宁县| www.agrinafta.com:蓬溪县| www.cp7576.com:武山县| www.dechavanne.net:贵溪市| www.alpacitnz.com:三门峡市| www.hao-jiazheng.com:康乐县| www.bookingcomuk.com:墨玉县| www.hg01345.com:万宁市| www.weebweb.com:普陀区|